Μήνυμα καλωσορίσματος

1380678_1383431895233042_285152517_n

Αγαπητοί συμπατριώτες αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα δεσμό μεταξύ των Μικρασιατών που έχουν καταγωγή από τη Μάκρη και το Λιβίσι της Μ Ασίας. Οι Μακρηνοί και Λιβισιανοί μετά το 1922, αφού πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι περισσότεροι έκαναν ένα περιπετειώδες ταξίδι μέχρι να καταλήξουν κάπου. Οι πόλεις και χωριά που εγκαταστάθηκαν οι πατριώτες μας ήταν η Νέα Μάκρη Αττικής, το Νέο Λιβίσι Ωρωπού, η Ιτέα, το Χρισσό, η Άμφισσα, η Δραπετσώνα, η Τζιά, η Ιεράπετρα, η Ρόδος, η Φαράκλα (Εύβοια), η Γιάννουλη (Λάρισα)  και άλλες ίσως περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν λίγες οικογένειες. Πολλοί επίσης Μακρηνοί και Λιβισιανοί ξενιτεύτηκαν στην Αυστραλία, τη Βόρεια Αμερική, την Αίγυπτο και τη Γαλλία, όπου διέπρεψαν.

Η πρώτη γενιά των προσφύγων αγωνίστηκε σκληρά για να επιβιώσει και να δημιουργήσει περιουσία και προϋποθέσεις μιας καλύτερης ζωής για τους επόμενους. Η επόμενη γενιά μορφώθηκε, δούλεψε και πρόκοψε. Σήμερα είναι πολλοί από τη δεύτερη γενιά προσφύγων που έχουν διακριθεί σε τομείς της επιστήμης, της εργασίας, της πολιτικής κ.ά.

Σήμερα στη Νέα Μάκρη ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρηνών-Λιβισιανών» επιδιώκει να διατηρήσει τη μνήμη, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις των Μικρασιατών και να μεταφέρει στους απογόνους των Μακρηνών και Λιβισιανών τις μνήμες των προγόνων παράλληλα με τη συμμετοχή στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Μέσα από αυτό το χώρο θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους πατριώτες σε όλο τον κόσμο και να ανταλλάξουμε στοιχεία για την πορεία του Μακρο-λιβισιανού στοιχείου μετά το 1922 και μέχρι τις μέρες μας. Να είστε καλά, όπου βρίσκεστε. Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να είναι σε επαφή με όλους και θα ετοιμάσει κάποια στιγμή μια μεγάλη συνάντηση.

 

Με θερμούς χαιρετισμούς

Δέσποινα Δαμιανού

Πρ. Επίκουρη καθηγήτρια Λαογραφίας

Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρηνών-Λιβισιανών

damianoude@ath.forthnet.gr

 

Dear compatriots, this site was created as a link between Asia Minor originated people from Makri and Livissi of Asia Minor. The Makri and  Livissi people during Exodus of 1922  took the road of exile and after many troubles and pains settled in various parts of Greece. Most did an adventurous journey to end up somewhere. The towns and villages that settled our patriots was Nea Makri (Attica), Neo Livissi (Oropos), Itea, Chrisso, Amfissa, Drapetsona (Piraeus), Kea island, Rhodes island,  Ierapetra (Crete) , Farakla (Euboea), Giannouli (Larissa) and some other sites. Many also Makri and Livissi originated people emigrated to Australia, North America, Egypt and France, where they still live their descendants.

The first generation of refugees struggled to survive and create wealth and conditions for a better life for the descendants. The next generation was educated, worked and prospered. Today many of the second generation of refugees have distinguished themselves in the fields of science, trade, politics in Greece and the entire World.

Today inNea Makrithe «Cultural Association of Makri and Livissi originated people» (Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρηνών-Λιβισιανών) seeks topreservethe memory, history, culture, traditions of Asia Minorand transferto the descendantsofMakriandLivissi peoplememoriesof ancestorsaddition to participatingin contemporaryreality.

Through this site we will try to get in touch with the patriots around the world and to exchange information on the progress of Macro-livisianoi people after 1922 and until today. The Association will try to be in touch with everyone and prepare some point a big meeting.

 

Take care where you are.

Best regards

Despina Damianou

Director

Associate professor in Folkloristics

damianoude@ath.forthnet.gr

 

Chers compatriotes, ce site a été créé comme un lien entre les gens de l’Asie Mineure qui proviennent de Makri et Livissi. Les gens d’origine de Makri et Livissi qui après l’ Exode de 1922, ils ont pris la route de l’exil, se sont installés dans différentes parties de la Grèce. La plupart ont fait un voyage dur et aventureux  avant d’y arriver quelque part. Les villes et villages auxquelles se sont installés nos patriotes était  Nea Makri (l’Attique), Neo Livisi (Oropos), Itea, Chrisso, Amfissa (près de Delfi), Drapetsona (la Pirée), l’ile de Kea, l’ile de Rhodes, Ierapetra (Crète), Farakla (Eubée), Giannouli ( Larissa) et peut-être d’autres régions dans lesquelles ils se sont installés quelques familles. Beaucoup ont également émigré en Australie, Amérique du Nord, l’Egypte et la France, où vivent encore ses descendants.

La première génération de réfugiés a lutté pour survivre et créer de la richesse et les conditions d’une vie plus aisée  pour la prochaine. La prochaine génération a été instruite, travaillé et prospéré. Aujourd’hui, beaucoup de la deuxième génération de réfugiés se sont distingués dans les domaines de la science, la commerce, la politique etc.

Aujourd’hui à Nea Makri la «Association Culturelle des gens le l’origine Makri-Livissi» vise à préserver la mémoire, l’histoire, la culture, les traditions de l’Asie Mineure et les transfert aux descendants de Makrini et Livisiani participant aussi à la réalité contemporaine.

Sur ce site, nous allons essayer d’entrer en contact avec les patriotes du monde entier et d’échanger des informations sur les progrès des gens d’origine de Makri et Livissi  après 1922 et jusqu’à aujourd’hui. L’Association va essayer d’être en contact avec tout le monde et préparer un certain moment une grande réunion.

 

Cordialement

Despina Damianou

Directrice

Ex Professeur Associée en folklore

damianoude@ath.forthnet.gr

Top