ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2005 με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξωτού, που υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος του. Από το 2009-2011 μεταβατική πρόεδρος ήταν η κ Πουλιάνα Δημητροπούλου-Ζαχαράκη.

Μεταξύ των στόχων του Συλλόγου είναι «…η συνεργασία, αλληλεγγύη, ηθική και υλική υποστήριξη των καταγομένων από Μάκρη και Λιβίσι Μ Ασίας…Η καλλιέργεια διάδοση και προβολή της Ιστορίας, των ηθών και των εθίμων της μικρασιατικής παράδοσης,.. η μέριμνα για την αναβίωση και προβολή της Λαογραφίας και της λαϊκής τέχνης της περιοχής της Μάκρης και του Λιβισιού Μ Ασίας, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για να  διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί άσβεστη στις νεότερες γενιές η φλόγα της ανάμνησης του μικρασιατικού ελληνισμού. Η πολιτιστική και επιμορφωτική αναβάθμιση της Νέας Μάκρης και η καλλιέργεια και προαγωγή των πνευματικών και μορφωτικών ενδιαφερόντων των μελών του Σωματείου και των κατοίκων της Ν. Μάκρης».

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2013

Πρόεδρος :  Δέσποινα Μ. Δαμιανού

Αντιπρόεδρος :  Αντώνης Δελησάββας

Ταμίας : Άννα Παπαποστόλου- Ελίζογλου

Γραμματέας : Γεωργία Κυπραίου-Τσατσαλίδη

Ειδικός γραμματέας : Ιωάννης Βαζάνας

Μέλος Α : Πουλιάνα Δημητροπούλου-Ζαχαράκη

Μέλος Β :  Δέσποινα Κρυμάνδαλη

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2015

Πρόεδρος :  Δέσποινα Μ. Δαμιανού

Αντιπρόεδρος :  Γεωργία Κυπραίου-Τσατσαλίδη

Ταμίας : Βασίλης Κυριακού

Γραμματέας : Χρύσα Δαμιανού-Αγγέλου

Ειδικός γραμματέας : Δέσποινα Ταχτατζή-Αττάλιαλη

Μέλος Α : Βασίλης Τσακιργιάννης

Μέλος Β :  Κώστας Παπαποστόλου

Top